सताक्षीधामको १०८ कुण्डीय कोटिहोममा दान गर्दै तीर्थालु
??